Zincover

METALİZE İŞLEMİ

Metalize Kaplama - Faydaları - Kullanım Alanları

Aşağıdaki bölümden Metalize işlemi hakkında tüm merak ettiklerinizi bulabilir ve bilgiler doğrultusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Metalizasyon Nedir ?
 • Kullanım Alanları
 • Faydaları
 • Görseller

Tel formundaki herhangi bir metalin sıcaklık ve basınç yardımıyla ergimiş ve, hızlandırılmış metal damlacıkları haline getirilerek kaplanması (thermal spray) istenen bir yüzeye tatbik edilmesi ve yüzeyde yoğun koruyucu bir tabakanın oluşturulmasıdır. Çinko bu yöntemle kaplandığında, çelikte uzun dönem korozyondan (corrosion) koruma performansını galvanik etkiyle sağladığı gibi çinko/çelik yüzeyinde oluşan korozyon ürünleri de koruyucu etkiye sahiptir. Çinko demire göre daha düşük oksidasyon potansiyeline sahip olduğundan tercihli olarak korozyona uğrayarak çeliğin paslanmasını önler. Ayrıca katodik koruma sağlayarak çinko filminde oluşabilecek süreksizliklerde yapıyı korozyondan korur.Hem ark hem de alevle metalizasyonla elde edilen kaplamanın yoğunluğu partiküllerin hızına ve kaplanacak yüzeye olan mesafeye bağlıdır.

Özellikle sanayileşmiş ülkelerde her yıl aşınma problemleri yüzünden milyonlarca dolar kaybedilmektedir. Metal Püskürtme yöntemi ile yapılan çinko kaplama korozyona karşı üstün koruma sağlayan ve son yıllarda hızla yayılan bir yöntemdir. Metalize kaplama yöntemi asıl olarak korozyona karşı koruma amaçlı kullanılmasıyla birlikte kondansatörlerde filmleri kaplamak , kuyumculuk sektöründe alaşım elde etmek gibi üretimlerde de kullanılmaktadır.

  Dünyada gerçekleştirilen bazı uygulamaları aşağıda verilmiştir. Bu uygulamalarda yıllarca hiçbir bakım görmeksizin korozyondan korunma sağlanmıştır.
 • • Binalarda beton içi korozyona karşı
 • • Köprüler
 • • TV ve radyo verici kuleleri
 • • Yüksek gerilim hattı direkleri
 • • LPG tüp ve tankları
 • • Demiryolu sinyalizasyon yapıları
 • • Yüksek güçlü arama radarı antenleri
 • • Yaya üst geçitleri
 • • Demiryolu geçitleri
 • • Yol ve köprü parmaklıkları, bariyerleri
 • • Su boru hatları ve depoları
 • • Sulama kanal kapakları
 • • Denizcilik uygulamalarında güverte ekipmanları
 • • Galvanizlenmiş yapıların onarımında
 • • Sıcak daldırma gibi yöntemlerle metalurjik özellikleri olumsuz etkilenen bileşenlerin kaplanmasında

 • • Tel ürünlerin toz sprey kaplama malzemelerinde rastlanan rafta oksitlenme gibi sorunları yoktur. Uygun ambalajlandığında sınırsız raf ömrüne sahiptirler.
 • • Ark veya alevle sprey şeklinde uygulandığı için işlem kolaylığı vardır.
 • • Korozyondan korunması istenen yapı veya parçanın boyutuyla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Küçük çelik parçalara uygulanabileceği gibi karayolları köprüleri veya inşaatlarda beton içi çeliklere de uygulanabilir.
 • • Çok sayıda parçanın metalizasyon işlemi için otomasyona uygun bir prosestir.
 • • Tüm proses oldukça basit kademelerden oluşmaktadır. Metalizasyon öncesi yüzeyin kumlama ile temizlenmesini takiben metalizasyon işlemi gerçekleştirilir ve uygulama alanına da bağlı olarak gerekirse yüzeye koruyucu tabaka (boya veye muhtelif polimerik kaplamalar) uygulaması yapılır.
 • • Kaplanmış parçaların kuruma süresi söz konusu olmadığı için direkt kullanıma veya sonraki proseslere verilebilir.
 • • Kaplama bölgesel olarak hasara uğrasa bile diğer bölgelerdeki çinkonun sağlayacağı katodik koruma yapıyı korozyona karşı korumaya devam eder.
 • • Sadece metalizasyon kaplamasıyla bile oldukça uzun korozyon ömrü elde edilebilir. Çinko metalizasyonuyla sağlanacak korozyon ömrü genellikle ilk bakıma kadar 10 yıllık bir süreyi kapsar ve bu süre işlem kalitesi ve uygunluğuna göre 20 yıla kadar çıkabilir.
 • • Spreylenen yüzey soğuk kaldığı için herhangi bir şekilsel bozulma veya mikro yapısal değişim (tane büyümesi, ikinci faz çökelmesi vs) olmaksızın her türlü şekle sahip parça risk olmaksızın kaplanabilir.
 • • Uygulama ekipmanları gerek fabrikada gerekse saha uygulamaları için uygundur ve atmosfer şartlarında uygulanabilir.
Uygulamalı Videolarımız

Metalizasyon ve Uygulanışı hakkındaki derlediğimiz videolarımızı aşağıdan izleyebilirsiniz.